NSH-2108
NSH-2108

NSH-2108

Thương hiệu: NST KOREA
Mã sản phẩm: NSH-2108
Giá: Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

NSH-2108 là thiết bị chuyển mạch Lớp 2 hiệu suất cao hỗ trợ 8 cổng 10/100 / 1000Mbps  và 1 cổng Gigabit Ethernet uplink SFP.

NSH-2108 là thiết bị chuyển mạch Lớp 2 hiệu suất cao hỗ trợ 8 cổng 10/100 / 1000Mbps 8 và cổng Gigabit Ethernet uplink SFP.

The NSH-2108 is a high performance Layer 2 switch that supports 8 10/100/1000Mbps 8 ports and Gigabit Ethernet uplink SFP ports.

NSH-2108 là thiết bị chuyển mạch Lớp 2 hiệu suất cao hỗ trợ 8 cổng 10/100 / 1000Mbps 8 cổng và cổng SFP Gigabit Ethernet đường lên.

The NSH-2108 is a high performance Layer 2 switch that supports 8 ports 10/100/1000Mbps and uplink Gigabit Ethernet SFP ports.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

NSH-2108 được thiết kế để phù hợp với kết nối mạng LAN Gigabit Ethernet tốc độ cao như mạng doanh nghiệp và mạng công cộng.

NSH-2108 được thiết kế để phù hợp với kết nối mạng LAN Gigabit Ethernet tốc độ cao như mạng doanh nghiệp và mạng công cộng.

The NSH-2108 is designed to accommodate high-speed Gigabit Ethernet LAN connections such as corporate and public networks.

NSH-2108 được thiết kế phù hợp cho kết nối mạng LAN Gigabit Ethernet tốc độ cao như mạng doanh nghiệp và mạng công cộng.

The NSH-2108 is designed for high-speed Gigabit Ethernet LAN connection such as corporate and public networks.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

 

CÔNG TY TNHH SMARTTECH VIỆT NAM

ĐT/Zalo: 0989964161  - 0326180066

NSH-2108 là thiết bị chuyển mạch Lớp 2 hiệu suất cao hỗ trợ 8 cổng 10/100 / 1000Mbps  và 1 cổng Gigabit Ethernet uplink SFP.

NSH-2108 là thiết bị chuyển mạch Lớp 2 hiệu suất cao hỗ trợ 8 cổng 10/100 / 1000Mbps 8 và cổng Gigabit Ethernet uplink SFP.

The NSH-2108 is a high performance Layer 2 switch that supports 8 10/100/1000Mbps 8 ports and Gigabit Ethernet uplink SFP ports.

NSH-2108 là thiết bị chuyển mạch Lớp 2 hiệu suất cao hỗ trợ 8 cổng 10/100 / 1000Mbps 8 cổng và cổng SFP Gigabit Ethernet đường lên.

The NSH-2108 is a high performance Layer 2 switch that supports 8 ports 10/100/1000Mbps and uplink Gigabit Ethernet SFP ports.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

NSH-2108 được thiết kế để phù hợp với kết nối mạng LAN Gigabit Ethernet tốc độ cao như mạng doanh nghiệp và mạng công cộng.

NSH-2108 được thiết kế để phù hợp với kết nối mạng LAN Gigabit Ethernet tốc độ cao như mạng doanh nghiệp và mạng công cộng.

The NSH-2108 is designed to accommodate high-speed Gigabit Ethernet LAN connections such as corporate and public networks.

NSH-2108 được thiết kế phù hợp cho kết nối mạng LAN Gigabit Ethernet tốc độ cao như mạng doanh nghiệp và mạng công cộng.

The NSH-2108 is designed for high-speed Gigabit Ethernet LAN connection such as corporate and public networks.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Nó cung cấp chức năng kiểm soát băng thông dựa trên cổng để cung cấp các dịch vụ khác biệt.

Nó cung cấp chức năng kiểm soát băng thông dựa trên cổng để cung cấp các dịch vụ khác biệt.

It provides port-based bandwidth control to provide differentiated services.

Nó cung cấp chức năng điều khiển băng thông dựa trên cổng để cung cấp các dịch vụ khác biệt.

It provides port-based bandwidth control to provide differentiated services.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

VLAN được hỗ trợ để cấu hình mạng theo dịch vụ.

VLAN được hỗ trợ để cấu hình mạng theo dịch vụ.

VLANs are supported for service-by-service network configuration.

VLAN được hỗ trợ để định cấu hình mạng theo dịch vụ.

VLANs are supported for configuring a network by service.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

NSH-2108 cung cấp QoS như WRR và FCFS cũng như QoS dựa trên cổng 802.1p, IP TOS, TCP / UDP và có thể xử lý nhiều dữ liệu khác nhau trong môi trường đa phương tiện.

NSH-2108 cung cấp QoS như WRR và FCFS cũng như QoS dựa trên cổng 802.1p, IP TOS, TCP / UDP và có thể xử lý nhiều dữ liệu khác nhau trong môi trường đa phương tiện.

NSH-2108 provides QoS like WRR and FCFS as well as QoS based on 802.1p port, IP TOS, TCP/UDP and can handle various data in multimedia environment.

NSH-2108 cung cấp các QoS như WRR và FCFS cũng như QoS dựa trên cổng 802.1p, IP TOS, TCP / UDP và có thể xử lý các dữ liệu khác nhau trong môi trường đa phương tiện.

NSH-2108 provides QoS like WRR and FCFS as well as 802.1p port based QoS, IP TOS, TCP/UDP and can handle different data in multimedia environment.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Nó cũng hỗ trợ IGMP Snooping, chuyển tiếp dữ liệu đa hướng, chẳng hạn như IPTV, chỉ đến cổng được chỉ định, giúp ngăn ngừa thiệt hại do quá tải.

Nó cũng hỗ trợ IGMP Snooping, chuyển tiếp dữ liệu đa hướng, chẳng hạn như IPTV, chỉ đến cổng được chỉ định, giúp ngăn ngừa thiệt hại do quá tải.

It also supports IGMP Snooping, which forwards multicast data, such as IPTV, only to the specified port, helping to prevent damage from overload.

Nó cũng hỗ trợ IGMP Snooping, chuyển tiếp dữ liệu đa hướng, chẳng hạn như IPTV, chỉ tới cổng được chỉ định, giúp ngăn chặn thiệt hại do quá tải.

It also supports IGMP Snooping, which forwards multicast data, such as IPTV, only to the specified port, helping to prevent damage caused by overload.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

NSH-2108 hỗ trợ các chức năng mạng khác nhau dựa trên Telnet, HTTP, HTTPS và SSH cũng như SNMP v1 / v2 / v3

Sản phẩm liên quan

NSH-3152

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

NSH-3128

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

NSH-2128CF

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

NSH-2110

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

NSH-2108

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

NSH-2104L

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

NMC-2101G-SFP

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

NMC-2101GM

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66
Camera Focus