CMNS-450
CMNS-450
CMNS-450
CMNS-450

CMNS-450

Thương hiệu: CAMTRON
Mã sản phẩm: CMNS-450
Giá: Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

 

CMNS-450 quan sát và giám sát người ở khoảng cách 450 mét, nó có thể phát hiện 10 mục tiêu di động cùng một lúc.

NSR300W giúp bạn nhìn thấy những gì camera không thể nhìn thấy, nó có thể phát hiện 10 mục tiêu di động cùng một lúc.

NSR300W helps you see what the camera can't see, it can detect 10 moving targets at the same time.

NSR300W giúp bạn xem những gì camera không thể nhìn thấy, nó có thể phát hiện 10 mục tiêu di động cùng lúc.

NSR300W helps you see what the camera can't see, it can detect 10 moving targets at the same time.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Các tính năng chính như bên dưới.

The main features are as below.

Các tính năng chính như dưới đây.

Main features as below.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Hiệu quả cao - Làm việc trong 24GHz-ISM-Band để phát hiện các mục tiêu di động, sử dụng công nghệ FMCWmodulation tiêu thụ năng lượng thấp, có thể xuyên qua mưa, sương mù, khói mù, với khả năng thích ứng mạnh mẽ với môi trường khác nhau.

Hiệu quả cao - Làm việc trong 24GHz-ISM-Band để phát hiện các mục tiêu di động, sử dụng công nghệ FMCWmodulation tiêu thụ năng lượng thấp có thể xuyên qua mưa, sương mù, khói mù, với khả năng thích ứng mạnh mẽ với môi trường khác nhau.

High Efficiency - Working in 24GHz-ISM-Band to detect moving targets, using low power consumption FMCWmodulation technologycan penetrate rain, fog, haze, with strong adaptability strong with different environments.

Hiệu quả cao - Làm việc trong 24GHz-ISM-Band để phát hiện các mục tiêu chuyển động, áp dụng công nghệ FMCWmodulation tiêu thụ năng lượng thấp có thể xuyên qua mưa, sương mù, khói mù, với khả năng thích ứng mạnh mẽ với môi trường khác nhau.

High Efficiency - Working in 24GHz-ISM-Band to detect moving targets, adopt low power consumption FMCWmodulation technologycan penetrate rain, fog, haze, with strong adaptability strong with different environments.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Độ tin cậy cao - Với công nghệ lọc tín hiệu không đồng bộ tiên tiến, hệ thống có thể phát hiện và xác định mục tiêu của con người ở bất kỳ tư thế nào như bò chậm, chạy nhanh, ngồi xổm, v.v.

Độ tin cậy cao - Với công nghệ lọc tín hiệu không đồng bộ tiên tiến, hệ thống có thể phát hiện và xác định mục tiêu của con người ở bất kỳ tư thế nào như bò chậm, chạy nhanh, ngồi xổm, v.v.

High Reliability - With advanced asynchronous signal filtering technology, the system can detect and identify human target in any posture like crawling slowly, running fast, squatting etc.

Độ tin cậy cao - Với công nghệ lọc tín hiệu không đồng bộ tiên tiến, hệ thống có thể phát hiện và xác định mục tiêu của con người ở mọi tư thế như bò chậm, chạy nhanh, đi bộ, v.v.

High Reliability - With advanced asynchronous signal filtering technology, the system can detect and identify human target in any posture such as crawling slowly, running fast, walking, etc.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Giao diện truyền thông Ethernet, vận hành dễ dàng.

Giao diện truyền thông Ethernet-Vận hành dễ dàng, triển khai trong 30 phút.

Ethernet communication interface - Easy to operate, 30 minutes deployment.

Giao diện giao tiếp Ethernet-Vận hành dễ dàng, triển khai 30 phút.

Ethernet communication interface-Easy operation, 30 minutes deployment.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Phạm vi đo: 450m

Measuring range: 450m

Phạm vi đo lường: 450m

Measuring range: 450m

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Tỷ lệ phát hiện mục tiêu di chuyển: 99,99 +%

CÔNG TY TNHH SMARTTECH VIỆT NAM

ĐT/Zalo: 0989964161  - 0326180066

CMNS-450 quan sát và giám sát người ở khoảng cách 450 mét, nó có thể phát hiện 10 mục tiêu di động cùng một lúc.

NSR300W giúp bạn nhìn thấy những gì camera không thể nhìn thấy, nó có thể phát hiện 10 mục tiêu di động cùng một lúc.

NSR300W helps you see what the camera can't see, it can detect 10 moving targets at the same time.

NSR300W giúp bạn xem những gì camera không thể nhìn thấy, nó có thể phát hiện 10 mục tiêu di động cùng lúc.

NSR300W helps you see what the camera can't see, it can detect 10 moving targets at the same time.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Các tính năng chính như bên dưới.

The main features are as below.

Các tính năng chính như dưới đây.

Main features as below.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Hiệu quả cao - Làm việc trong 24GHz-ISM-Band để phát hiện các mục tiêu di động, sử dụng công nghệ FMCWmodulation tiêu thụ năng lượng thấp, có thể xuyên qua mưa, sương mù, khói mù, với khả năng thích ứng mạnh mẽ với môi trường khác nhau.

Hiệu quả cao - Làm việc trong 24GHz-ISM-Band để phát hiện các mục tiêu di động, sử dụng công nghệ FMCWmodulation tiêu thụ năng lượng thấp có thể xuyên qua mưa, sương mù, khói mù, với khả năng thích ứng mạnh mẽ với môi trường khác nhau.

High Efficiency - Working in 24GHz-ISM-Band to detect moving targets, using low power consumption FMCWmodulation technologycan penetrate rain, fog, haze, with strong adaptability strong with different environments.

Hiệu quả cao - Làm việc trong 24GHz-ISM-Band để phát hiện các mục tiêu chuyển động, áp dụng công nghệ FMCWmodulation tiêu thụ năng lượng thấp có thể xuyên qua mưa, sương mù, khói mù, với khả năng thích ứng mạnh mẽ với môi trường khác nhau.

High Efficiency - Working in 24GHz-ISM-Band to detect moving targets, adopt low power consumption FMCWmodulation technologycan penetrate rain, fog, haze, with strong adaptability strong with different environments.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Độ tin cậy cao - Với công nghệ lọc tín hiệu không đồng bộ tiên tiến, hệ thống có thể phát hiện và xác định mục tiêu của con người ở bất kỳ tư thế nào như bò chậm, chạy nhanh, ngồi xổm, v.v.

Độ tin cậy cao - Với công nghệ lọc tín hiệu không đồng bộ tiên tiến, hệ thống có thể phát hiện và xác định mục tiêu của con người ở bất kỳ tư thế nào như bò chậm, chạy nhanh, ngồi xổm, v.v.

High Reliability - With advanced asynchronous signal filtering technology, the system can detect and identify human target in any posture like crawling slowly, running fast, squatting etc.

Độ tin cậy cao - Với công nghệ lọc tín hiệu không đồng bộ tiên tiến, hệ thống có thể phát hiện và xác định mục tiêu của con người ở mọi tư thế như bò chậm, chạy nhanh, đi bộ, v.v.

High Reliability - With advanced asynchronous signal filtering technology, the system can detect and identify human target in any posture such as crawling slowly, running fast, walking, etc.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Giao diện truyền thông Ethernet, vận hành dễ dàng.

Giao diện truyền thông Ethernet-Vận hành dễ dàng, triển khai trong 30 phút.

Ethernet communication interface - Easy to operate, 30 minutes deployment.

Giao diện giao tiếp Ethernet-Vận hành dễ dàng, triển khai 30 phút.

Ethernet communication interface-Easy operation, 30 minutes deployment.

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Phạm vi đo: 450m

Measuring range: 450m

Phạm vi đo lường: 450m

Measuring range: 450m

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Không tải được hết các kết quả

Thử lại

Đang thử lại...

Đang thử lại...

Tỷ lệ phát hiện mục tiêu di chuyển: 99,99 +%

Sản phẩm liên quan

NT2100PT-IR-Z32W

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

NT4100PT-IR-Z25W

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

NT2100PT-IR-Z25W

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

CMNS-200H

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

CMNS-2060L15K

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

CMNS-232RP

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

CMNS-450

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66

CTNS-371W

Liên hệ: 0989 96 41 61 - 0326 1800 66
Camera Focus